Tuesday, November 17, 2015

Sunday, November 15, 2015

Saturday, November 14, 2015

Friday, November 13, 2015

MINGGU 10 (8-12 November 2015)

Sepanjang minggu ini saya dikehendaki untuk menyediakan beberapa poster untuk Unit Kewangan bagi tujuan peringatan pembayaran.

Menyediakan jadual peringatan pembayaran seperti lampiran diatas.
 Selain itu, saya mengemas kini carta organisasi unit supaya lebih cantik dan para pelajar atau staf yang berurusan dengan Unit Kewangan mudah dikenali.


Rekaan 1


Rekaan 2


Tugas-tugas pejabat lain seperti pemfailan dokumen dilakukan seperti biasa.Tuesday, November 10, 2015

Friday, November 6, 2015

MINGGU 9 (1-5 November 2015)

Minggu ini Unit Kewangan bersama Jabatan Bendahari telah mengaudit 3 PTJ dalam masa dua hari. PTJ yang kami audit adalah NCRC, IQ dan STQS. Dalam audit ini, kami memeriksa aliran tunai jabatan dan senarai inventori mereka. Walaupun saya merupakan pelajar Multimedia, pendedahan yang dibawa oleh penyelia syarikat merupakan satu pengalaman baru untuk pelajar seni Multimedia yang tidak pernah didedahkan oleh mana-mana subjek sepanjang tempoh pengajian. Pengalaman mengaudit PTJ di UUM merupakan tugas yang seronok dan suasana baru untuk mahasiswa jurusan Multimedia.