Friday, November 13, 2015

MINGGU 10 (8-12 November 2015)

Sepanjang minggu ini saya dikehendaki untuk menyediakan beberapa poster untuk Unit Kewangan bagi tujuan peringatan pembayaran.

Menyediakan jadual peringatan pembayaran seperti lampiran diatas.
 Selain itu, saya mengemas kini carta organisasi unit supaya lebih cantik dan para pelajar atau staf yang berurusan dengan Unit Kewangan mudah dikenali.


Rekaan 1


Rekaan 2


Tugas-tugas pejabat lain seperti pemfailan dokumen dilakukan seperti biasa.No comments: