Friday, November 6, 2015

MINGGU 9 (1-5 November 2015)

Minggu ini Unit Kewangan bersama Jabatan Bendahari telah mengaudit 3 PTJ dalam masa dua hari. PTJ yang kami audit adalah NCRC, IQ dan STQS. Dalam audit ini, kami memeriksa aliran tunai jabatan dan senarai inventori mereka. Walaupun saya merupakan pelajar Multimedia, pendedahan yang dibawa oleh penyelia syarikat merupakan satu pengalaman baru untuk pelajar seni Multimedia yang tidak pernah didedahkan oleh mana-mana subjek sepanjang tempoh pengajian. Pengalaman mengaudit PTJ di UUM merupakan tugas yang seronok dan suasana baru untuk mahasiswa jurusan Multimedia.


No comments: