Friday, October 16, 2015

MINGGU 6 (11-15 Oktber 2015)

Menyiapkan slaid Unit Kewangan dengan menyusun atur cerita dan isi kandungan slaid dengan menukar semua kandungan kepada slaid grafik yang mudah difahami penonton. Mereka semula slaid lama kepada yang baru dengan memasukkan 5 elemen multimedia.

Antara slaidnya adalah seperti berikut;


Jumlah kesemua slaid adalah 22.

No comments: